Vyhľadávanie
Dopravníky

Predaj a prenájom dopravníkov

Dopravníky slúžia na dopravu sypkého materiálu ako napr. zemina, štrk, piesok, stavebný odpad, drevné štiepky a iné.

Dopravník pozostáva predovšetkým z týchto základných častí: oceľová konštrukcia dopravníka, dopravný pás, dopravné valčeky slúžiace na hladký chod pásu, elektrický pohon a napínanie pásu. Dopravníky môžu byť pásové, šnekové alebo korčekové.

Pásové dopravníky sú vhodné na dopravu sypkého materiálu do max. sklonu 25°, šnekové (závitovkové) dopravníky sa môžu použiť až do sklonu 45°. Korčekové dopravníky sa používajú predovšetkým v obilných silách a môžu dopravovať tovar kolmo nahor.

DopravníkyDopravníkyDopravníkyDopravníkyDopravníky

© 2005 - 2011   Unitrade Bratislava
webdizajn: hypertext.sk