Vyhľadávanie
Lepenie dopravných pásov

Lepenie dopravných pásov

Lepenie za tepla - vulkanizácia

Dopravný pás sa pripraví na spoj a pomocou vulkanizačnej súpravy, lepidla a spojovacej fólie sa spojí a zvulkanizuje.

Spojovací materiál

-

Lepenie za studena

Pripravený dopravný pás sa spája pomocou dvojzložkového lepidla.

Spojovací materiál

© 2005 - 2011   Unitrade Bratislava
webdizajn: hypertext.sk