Vyhľadávanie
Gumotextilné dopravné pásy

Gumotextilné dopravné pásy

Všeobecná charakteristika

Gumotextilné dopravné (dopravníkové) pásy sa vyrábajú sa v šírkach od 400 do 2000 mm. Štandartné šírky pásov sú 400, 500, 600, 650, 800, 1000, 1200, 1400 mm. Na požiadanie je možné šírku upraviť rezaním na patričný rozmer.

Pevnosť v ťahu je od 200 do 1250 N/mm, pracovná teplota od -25°C do +200°C, hrúbka krycích vrstiev od 1 do 6 mm a viac.

Dopravné pásy môžu byť hladké alebo opatrené unášačmi rôznych profilov.

Rozdelenie podľa krycích vrstiev

Kat.Typ pásuDruh materiáluPracovná teplota [°C]
Abežnýbrusivý materiál o väčšej kusovitosti-25 až +80
AAbežnýveľmi brusivý a zrnitý materiál-25 až +80
Dteplovzdornýteplý materiál (popol, koks)-25 až +125
Hteplovzdornýteplý materiál (popol, škvára, koks)-25 až +150
T3teplovzdornýteplý materiál (škvára, koks, aglomer)-25 až +200
Golejovzdornýmastný materiál (íl, zliev, piesok)-25 až +60

Označenie dopravných pásov

Pri vystavovaní objednávky je potrebné poznať typ a druh pásu, šírku, dĺžku pásu, počet textilných vložiek, hrúbku vrchnej a spodnej krycej vrstvy, druh prepravovaného materiálu, veľkosť kusov, ostrosť a teplotu materiálu, priemer hnacieho a vratného bubna, sklon dopravníka a množstvo prepravovaného materiálu za hodinu.

Na určenie dĺžky dopravného pásu je vám k dispozácíí naša pomôcka na výpočet dĺžky pásu.

-

Hladké dopravné pásy

Hladké dopravné pásy sa používajú pri sklone dopravníka max 20°, záleží na druhu materiálu.

Označenie hladkých dopravných pásov

Vhodný typ a pevnosť pásu sa určí na základe uvedených parametrov a na objednávke sa označí podľa nasledovného tvaru:

Označenei hladkých dopravných pásov

Gumotextilné dopravné pásy hladkéGumotextilné dopravné pásy hladkéGumotextilné dopravné pásy hladké

-

Profilové dopravné pásy

Profilové (lopatkové) dopravné pásy umožňujú prepravu sypkých a kusových materiálov, ak je sklon dopravníka väčší ako 20°.

Označenie profilových dopravných pásov

Pri vystavovaní objednávky je potrebné poznať okrem parametrov ako pri hladkých pásoch aj typ a výšku profilu.
Vhodný typ a pevnosť pásu sa určí na základe uvedených parametrov a na objednávke sa označí podľa nasledovného tvaru:

Označenei profilových dopravných pásov

Gumotextilne dopravné pásy profilovéGumotextilne dopravné pásy profilovéGumotextilne dopravné pásy profilovéGumotextilne dopravné pásy profilovéGumotextilne dopravné pásy profilové

Označenie profilu
h
b
t
s
B
 - výška profilu
 - šírka profilu
 - rozteč profilov
 - stredová medzera
 - šírka pásu

Typy profilov

Profil č. 1

Profil č. 1
h = 16 mm
b = 440 mm
t = 250 mm
s = 15 mm
B = 500, 600, 650 mm

Profil č. 3

Profil č. 3
h = 32 mm
b = 450, 600 mm
t = 330 mm
s = 0 mm
B = 500, 600, 650, 800 mm

Profil č. 5

Profil č. 5
h = 14 mm
b = 300, 440, 550, 630 mm
t = 140, 255, 310, 350 mm
s = 0 mm
B = 400, 500, 600, 650,
800, 1000, 1200 mm

Profil č. 7

Profil č. 7
h = 15 mm
b = 390, 540 mm
t = ? mm
s = 0 mm
B = 500, 650 mm
s krajnou lištou

Profil č. 2

Profil č. 2
h = 16 mm
b = 510 mm
t = 250 mm
s = 15 mm
B = 600, 650, 800 mm

Profil č. 4

Profil č. 4
h = 14 mm
b = 300, 440, 550, 630 mm
t = 140, 255, 310, 350 mm
s = 35, 20 mm
B = 400, 500, 600, 650,
800, 1000, 1200 mm

Profil č. 6

Profil č. 6
h = 30 mm
b = 420, 500 mm
t = 350 mm
s = 30 mm
B = 490, 550, 655 mm
s vodiacim klinom
© 2005 - 2011   Unitrade Bratislava
webdizajn: hypertext.sk