Vyhľadávanie
Korčekový elevátor

Korčekové elevátory

Pásy pre korčekové dopravníky

Na korčekové (elevátorové) dopravníky sa používajú PVC dopravné pásy typu U121 so štyrmi textilnými vložkami a maximálnou pevnosťou v ťahu 800  N/mm. Alebo gumotextilné dopravné pásy pre elevátory EP 800, s piatimi vložkami, hrúbka krycých vrstiev 1,5 + 1,5 mm, hrúbka pásu 9 mm, pevnosť v ťahu 800 N/mm.

Dopravný pás sa spája pomocou spôn Flexco, alebo ak je to možné lepí sa za studena alebo za tepla.

-

Korčeky

Pomocou špeciálnych skrutiek s plochou hlavou sa na pásy montujú plechové alebo plastové naberáky (korčeky).

Pásy pre korčekové dopravníkyPásy pre korčekové dopravníkyPásy pre korčekové dopravníkyPásy pre korčekové dopravníky

© 2005 - 2011   Unitrade Bratislava
webdizajn: hypertext.sk