Vyhľadávanie
Drôtené sitá

Drôtené sitá

Kovové priemyselné sitá slúžia k triedeniu sypkých materiálov, najčastejšie v ťažobnom priemysle. Drôtené sitá sa vyrábajú tkaním alebo tlakovým zváraním nakrepovaných prípadne priamych drôtov, ktoré tak vytvárajú oká rôznych veľkostí a tvarov.

Formy sít

Drôtené sitá sa rozdelujú na jednotlivé formy podla spôsobu výroby sita, t.j. podľa spôsobu tkania alebo zvárania.

Forma A - sitá so štvorcovými alebo obdĺžnikovými okami

Jedná sa o najrozšírenejšie drôtené sitá. Predkrepované drôty sú vzájomne prepletené v oboch smeroch a to dáva pletivu vysokú pevnosť pruženia a dlhú životnosť.

Forma A - sito so štvorcovými alebo obdĺžnikovými okami

Rozmery otvorov a materiál

Veľkosť štvorcového oka: 1,0 - 80,0 mm (max. do 150 mm)
Veľkosť obdĺžnikového oka: 2,0 x 5,0 - 32,0 x 35,0 mm
Ďalšie prevedenie podľa dopytu.

  • Pružinová oceľ DIN 17223, mat. č. 1.0500 (STN 12040, STN 12050), pevnosť 2100 N/mm2
  • Cr-Ni nerezová oceľ mat. č. 1.4301 (STN 17240)
Forma A - sito so štvorcovými alebo obdĺžnikovými okami

Forma C - sitá s medzivlnou

Drôty u tohto sita sú v oboch smeroch zvlnené a krížia sa až po každej x-tej vlne podľa požadovanej veľkosti oka.

Forma C - sito s medzivlnou

Rozmery otvorov a materiál

Veľkosť oka: 10,0 - 70,0 mm (max. do 150 mm)
Ďalšie prevedenie podľa dopytu.

  • Pružinová oceľ DIN 17223, mat. č. 1.0500 (STN 12040, STN 12050), pevnosť 2100 N/mm2
  • Cr-Ni nerezová oceľ mat. č. 1.4301 (STN 17240)
Forma C - sito s medzivlnou

Forma D - sitá s dvojitým krepom

Drôty držia pevne v krížení vďaka doplnkovému prelisu vo vlnení. To zaručuje i po dlhej dobe používania zachovanie rovnakej veľkosti otvorov. Toto sito je používané predovšetkým pre veľký pomer veľkosti oka a priemeru drôtu.

Forma D - sito s dvojitým krepom

Rozmery otvorov a materiál

Veľkosť štvorcového oka: 1,0 - 80,0 mm (max. do 150 mm)
Veľkosť obdĺžnikového oka: 2,0 x 5,0 - 32,0 x 35,0 mm
Ďalšie prevedenie podľa dopytu.

  • Pružinová oceľ DIN 17223, mat. č. 1.0500 (STN 12040, STN 12050), pevnosť 2100 N/mm2
  • Cr-Ni nerezová oceľ mat. č. 1.4301 (STN 17240)
Forma D - sito s dvojitým krepom

Forma E (R-Gitter) - sitá jednostranne hladké

Jednostranne vlneným drôtom dosiahne mreža na jednej strane hladkosť. Tieto plochy znižujú miestne trenie, čo ovplyvňuje životnosť sita a spôsobuje šetrné zaobchádzanie s triedeným materiálom. O vysokú pevnosť sa starajú dvojité kotvenia v miestach kríženia drôtov. Platí zásada, že hladká strana sita je stranou pracujúcou.

Forma E (R-Gitter) - sito jednostranne hladké

Rozmery otvorov a materiál

Veľkosť oka: 12,0 - 80,0 mm (max. do 150 mm)
Ďalšie prevedenie podľa dopytu.

  • Oceľ s obsahom mangánu mat. č. 1.0516, pevnosť 950 N/mm2
  • Cr-Ni nerezová oceľ mat. č. 1.4301 (STN 17240)
Forma E (R-Gitter) - sito jednostranne hladké

Forma F - tlakovo zvarované sitá

Typické pre tieto sitá sú drôty, ktoré sa krížia v pravom uhle a v miestach ich kríženia sú spojené tlakovým zvarom. Tým vzniká horná a spodná plocha. Spravidla umiestňujeme drôty hornej plochy súbežne s tokom materiálu.

Forma F - tlakovo zvarované sito

Rozmery otvorov a materiál

Veľkosť oka: 10,0 - 120,0 mm
Ďalšie prevedenie podľa dopytu.

  • Oceľ mat. č. 1.0415, pevnosť 900 N/mm2
  • Cr-Ni oceľ mat. č. 1.4301 (STN 17240)
Forma F - tlakovo zvarované sito-

Štandartne dodávaný program

Iné špecifikácie na požiadanie.

Tabuľka veľkostí pre štvorcové oká

rozmery drôteného sita
MW
Ø
 - veľkosť oka
 - priemer drôtu
oko
[mm]
priemer drôtu
[mm]
formaotvorená plocha
[%]
váha
[kg/m2]
1,00,5A442,1
1,00,6A392,9
1,00,7A353,7
1,50,7A462,8
1,51,0A365,1
1,80,8A483,1
2,01,0A444,2
2,01,2A395,7
2,01,5A338,2
2,01,6E319,0
2,31,2A435,2
2,51,0A513,6
2,51,2A464,9
2,51,6A377,9
2,81,2A494,6
2,81,6A397,4
2,91,6A427,2
3,01,2A514,4
3,01,6A437,1
3,01,8A398,6
3,02,0A3610,2
3,21,2A534,2
3,21,6A + E446,8
3,21,8A418,2
3,22,0A389,8
3,41,6A466,5
3,41,8A437,9
3,51,2A553,9
3,51,6A476,4
3,51,8A447,8
3,52,0A409,2
3,61,6A486,3
3,61,8A447,6
3,62,0A439,1
3,81,6A506,0
3,81,8A467,4
3,82,0A438,8
4,01,2A593,5
4,01,6A + E515,8
4,01,8A487,5
4,02,0A448,5
4,02,2A429,9
4,02,5A3812,2
4,21,6A535,6
4,21,8A496,9
4,22,0A468,2
4,32,2A449,5
4,41,6A545,4
4,41,8A506,6
4,51,6A545,3
4,51,8A516,5
4,52,0A487,8
4,52,5A4111,3
4,61,6A555,2
4,62,2A469,0
4,71,8A526,3
4,72,5A4311,0
4,82,0A507,5
4,82,2A478,8
5,01,2D653,0
5,01,6A + E574,9
5,01,8A546,1
5,02,0A517,3
5,02,2A488,8
5,02,5A4410,6
5,03,0A3914,3
5,32,2A508,2
5,41,6A604,6
5,41,8A565,7
5,52,0A546,8
5,52,5A479,9
5,53,0A4213,5
5,61,6A604,5
5,71,8A585,5
5,72,5A489,7
5,82,2A537,7
5,83,0A4313,0
6,01,2D692,5
6,01,6D + E624,3
6,02,0A566,4
6,02,2A547,5
6,02,5A509,3
6,03,0A4412,7
6,03,5A4016,4
6,21,8A605,1
6,22,0A576,2
6,23,0A4512,4
6,32,2A557,2
6,32,5A519,0
6,52,0A586,0
6,52,5A528,8
6,53,0A4712,0
6,53,5A4215,6
6,72,5A538,6
6,82,0A605,8
6,82,2A576,8
7,02,0D605,6
7,02,2A586,7
7,02,5A548,4
7,03,0A4911,4
7,03,5A4414,8
7,32,2A596,5
7,52,0A625,4
7,52,5A567,9
7,53,0A5110,9
7,53,5A4614,1
7,72,5A577,8
7,82,2A616,2
8,01,2D762,0
8,01,6D693,4
8,02,0D645,1
8,02,2A626,0
8,02,5A587,6
8,02,8E559,3
8,03,0A5310,4
8,03,5A4813,5
8,04,0A4416,9
8,32,2A625,9
8,52,0D654,8
8,52,5A607,2
8,53,0A559,9
8,83,5A5013,0
8,54,0A4616,3
8,82,2A645,6
9,02,0D674,6
9,02,5D616,9
9,03,0A569,5
9,03,5A5212,5
9,04,0A4815,6
9,32,2A665,4
9,52,0A684,4
9,52,5D636,6
9,53,0A589,1
9,53,5A5312,0
9,54,0A5015,0
9,82,2A675,1
10,02,0D + E694,2
10,02,5D + E646,4
10,03,0A + E598,8
10,03,5A5511,5
10,04,0A5114,5
10,04,5A4817,7
10,05,0A4421,2
10,52,5A656,1
10,53,0A618,5
10,53,5A5611,1
10,54,0A5214,0
10,54,5A4917,2
10,55,0A4620,5
11,02,5D665,9
11,03,0A628,2
11,03,5A5810,7
11,04,0A5413,6
11,04,5A5016,6
11,05,0A4719,8
11,52,5A675,7
11,53,0A637,9
11,53,5A5910,4
11,54,0A5513,1
11,54,5A5216,1
11,55,0A4919,2
12,02,5D695,5
12,03,0D647,6
12,03,5A6010,0
12,04,0A5612,7
12,04,5A5315,6
12,05,0A5018,7
12,52,5A695,3
12,53,0A657,4
12,53,5A619,7
12,54,0A5712,3
12,54,5A5415,1
12,55,0A5118,1
13,02,5D705,1
13,03,0D667,1
13,03,5D629,4
13,04,0A5812,0
13,04,5A5514,7
13,05,0A5217,6
13,53,0A676,9
13,53,5A639,2
13,54,0A5911,6
13,54,5A5614,3
13,55,0A5317,2
14,02,5D724,8
14,03,0D686,7
14,03,5D648,9
14,04,0D6011,3
14,04,5A5713,9
14,05,0D5416,7
14,06,0A4922,9
14,53,0D696,5
14,53,5A658,6
14,54,0A6211,0
14,54,5A5813,5
14,55,0A4516,3
15,02,5D734,5
15,03,0D706,4
15,03,5D668,4
15,04,0D6210,7
15,04,5A5913,2
15,05,0A + E5615,9
15,06,0A5121,8
15,53,0A706,8
15,53,5A668,2
15,54,0A6310,4
15,54,5A6012,9
15,55,0A5715,5
15,56,0A5221,3
16,02,5D754,3
16,03,0D716,0
16,03,5D678,0
16,04,0D6410,2
16,04,5A6112,6
16,05,0A5815,1
16,06,0A5320,8
16,53,5A687,8
16,54,0A659,9
16,54,5D6212,3
16,55,0A5914,8
16,56,0A5420,3
17,03,0D725,7
17,03,5D697,6
17,04,0D669,7
17,04,5A6212,0
17,05,0A6014,4
17,06,0A5519,9
17,53,5A697,4
17,54,0A669,5
17,54,5A6311,7
17,55,0A6014,1
18,03,0D735,4
18,03,5D707,2
18,04,0D679,2
18,04,5A6711,1
18,05,0A6113,8
18,06,0D5619,1
18,54,0D679,0
18,54,5D6511,2
18,55,0D6213,5
19,04,0D688,8
19,04,5A6610,9
19,05,0D6313,2
19,06,0D5818,3
19,54,5A6610,7
19,55,0A6313,0
20,04,0D698,5
20,04,5A6711,0
20,05,0D + E6412,7
20,06,0D5917,6
21,05,0A6512,2
21,06,0D6016,9
21,54,5A699,9
22,04,0D727,8
22,05,0D6611,8
22,06,0D6216,3
22,54,5A709,5
23,04,0D727,5
23,05,0D6711,3
23,06,0D6315,8
24,05,0D6911,0
24,06,0D6415,2
25,04,0D747,1
25,05,0D7011,0
25,06,0D6514,8
26,05,0D7010,2
26,06,0D6614,3
27,05,0D719,9
27,06,0D6713,9
28,05,0D729,6
28,06,0D6813,5
30,05,0D739,1
30,06,0D7012,7
32,06,0D7112,7
33,06,0D7113,9

Tabuľka veľkostí pre obdĺžnikové oká

oko
[mm]
priemer drôtu
[mm]
formaotvorená plocha
[%]
váha
[kg/m2]
2,0 x 5,01,6A426,4
2,5 x 5,01,6A466,1
3,0 x 5,01,6A495,8
3,0 x 5,02,0A438,5
5,0 x 7,02,0A566,4
5,0 x 7,02,5A499,3
5,0 x 8,02,0A576,0
5,0 x 8,02,5A518,8
6,0 x 8,02,0A605,6
6,0 x 8,02,5A548,4
6,0 x 8,03,0A4811,4
8,0 x 10,02,0A674,6
8,0 x 10,02,5A616,9
8,0 x 10,03,0A569,5
9,0 x 10,02,5A636,6
9,0 x 10,03,0A589,1
9,0 x 10,03,5A5312,0
10,0 x 12,03,0A628,2
10,0 x 12,03,5A5710,7
12,0 x 14,03,0A667,1
12,0 x 14,03,5A629,4
14,0 x 16,03,5A668,4
14,0 x 16,04,0A6210,7
16,0 x 18,04,0A659,7
16,0 x 18,05,0A6014,4
18,0 x 20,04,0A688,8
18,0 x 20,05,0A6313,2
20,0 x 25,05,0A6711,6
20,0 x 25,06,0A6216,0
25,0 x 30,05,0A719,8
25,0 x 30,06,0A6713,7
32,0 x 35,05,0A768,3
32,0 x 35,06,0A7211,6

Tabuľka veľkostí pre štvorcové oká - Forma E (R-Gitter)

oko
[mm]
priemer drôtu
[mm]
formaotvorená plocha
[%]
váha
[kg/m2]
12,05,0E5018,7
15,05,0E5615,9
16,05,0E5815,1
17,05,0E6014,4
18,05,0E6113,8
19,05,0E6313,2
20,05,0E6412,7
20,06,0E5917,6
22,05,0E6611,8
22,06,0E6216,3
24,06,0E6415,2
25,06,0E6514,8
25,07,0E6119,5
28,06,0E6813,5
28,07,0E6417,8
30,07,0E6616,8
30,08,0E6221,4
32,07,0E6716,0
32,08,0E6420,3
35,07,0E6914,8
35,08,0E6618,9
38,08,0E6817,7
40,08,0E6916,9
45,58,0E7215,3
45,010,0E6723,1
50,08,0E7414,0
50,010,0E6921,2
56,08,0E7712,7
56,010,0E7219,2
56,012,0E6726,9
60,08,0E7812,0
60,010,0E7318,1
60,012,0E6925,4
63,010,0E7417,4
63,012,0E7124,4
65,010,0E7516,9
65,012,0E7123,8
70,010,0E7715,9
70,012,0E7322,3
75,010,0E7814,9
75,012,0E7421,0
80,010,0E7914,1
80,012,0E7619,9
-

Napínanie

Drôtené sitá sa v triediacom zariadení musia napnúť. V závislosti na toku materiálu rozlišujeme priečne napínanie a pozdĺžne napínanie. Horné drôty bývajú väčšinou rovnobežné so smerom toku materiálu.

Priečne napínanie (Spa)

Priečne napínanie (Spa)

Spa

Merané zvonka napínacieho háka.

napínanie Spa

Pozdĺžne napínanie (Spi)

Pozdĺžne napínanie (Spi)

Spi

Merané zvnútra napínacieho háka.

napínanie Spi

Spi S - tvar

Merané zvnútra napínacieho háka.

napínanie Spi S - tvar

Spia

Merané zvnútra/zvonka napínacieho háka.

napínanie Spia
-

Napínacie háky

Pomocou napínacích hákov (falcov) sa sitá upínajú v konštrukcii triediča. Napínacie háky sa vyrábajú v rôznych formách a prevedeniach.

Hák A

Hák A

bežne uhol 30°, 45°, 60°
polomer ohybu R6 mm
Ø drôtu do 6 mm (10 mm)
Hák B

Hák B

s napínacou skrutkou
plochý límec s alebo bez spevňovacích skrutiek
Ø drôtu do 6 mm
Hák A dvojitý

Hák A dvojitý

polomer ohybu R6 mm
Ø drôtu do 6 mm
Zahnutý plech - B forma

Zahnutý plech - B forma

polomer ohybu R6 mm
Ø drôtu od 8 mm
Hák A paralelný

Hák A paralelný

s rovnobežným ramenom
polomer ohybu R6 mm
Ø drôtu do 6 mm (10 mm)
Zahnuté drôty - B forma

Zahnuté drôty - B forma

polomer ohybu R6 mm
Ø od 2,0 mm (tkaniny)
Ø od 6,0 mm (mreže)
Hák A s presahovým plechom

Hák A s presahovým plechom

s presahovým plechom
polomer ohybu R6 mm
Ø drôtu do 6 mm (10 mm)
© 2005 - 2011   Unitrade Bratislava
webdizajn: hypertext.sk