Vyhľadávanie
Harfové sitá

Harfové sitá

Zvláštnym znakom harfových sít je, že pozdĺžne drôty, či už zahnuté alebo priame, sú v relativne veľkej vzdialenosti držané priečnou väzbou. Preto každý jednotlivý drôt prevádza vibrácie triediča a prídavné disharmonické kmitanie pôsobí proti zaseknutiu hraničného zrna a teda vzniká samočistiací efekt. Harfové sitá môžeme použiť na rôzne triedenie, obzvlášť vhodné sú pri vlhkých a lepivých materiáloch.
Harfové sitá s PU (polyuretánovou) väzbou majú výrazne dlhšiu životnosť než s drôtenou väzbou.

Materiál

Harfa A - sito s horizontálne zvlneným a rovným drôtom

ISEVENO - sito s horizontálne zvlneným a rovným drôtom

Harfa A sa skladá z horizontálne zvlnených a rovných drôtov, ktoré sú striedavo spojené hore a dole a sú pridržované priečnymi oceľovými drôtami alebo pásmi umelej hmoty. Vzniknuté oká majú tvar trojuholníkov. Vzdialenosť priečnej väzby je variabilná a je upravovaná pre konkrétny triedič (nosníky) a triedený materiál.

Zvláštnosťou týchto harf je to, že rovné drôty preberajú napínaciu silu a zvlnené drôty tým samé začnú kmitať. Toto zaručuje, že triedený materiál sa na site nezachytáva a to i u vlhkých alebo lepivých materiálov.

Harfa B - sito s horizontálne zvlneným drôtom

ISERPAL - sito s horizontálne zvlneným drôtom

Harfa B je zložené zo zvlnených drôtov, ktoré sú položené horizontálne vedľa seba a tým vytvárajú štvorcové oká. Zvlnené drôty sú spevnené priečnymi oceľovými drôtmi alebo pásmi umelej hmoty. Vzdialenosť priečnej väzby je variabilná a je upravovaná pre konkrétny triedič (nosníky) a triedený materiál.

Zvláštnosťou tohto harfového sita sú voľne kmitajúce pozdĺžne drôty, ktoré si udržujú relatívne stabilné štvorcové oká a tým je dosiahnuté presné triedenie.

Harfa C - sito s vertikálne zvlneným drôtom

N-HARFA - sito s vertikálne zvlneným drôtom

Harfa C je tvorené vertikálne jemne zvlnenými drôtmi, ktoré sú radené vedľa seba a spevnené priečnymi oceľovými drôtmi alebo pásmi umelej hmoty. Tým vzniká obdĺžnikové oko, ktorého dĺžka je daná roztečou priečnych väzieb. Vzdialenosť priečnej väzby je variabilná a je upravovaná pre konkrétny triedič (nosníky) a triedený materiál. Vďaka zvlneným pozdĺžnym drôtom sa materiálový tok spomaľuje a uvolňuje.

Harfy C sa vyznačujú veľmi veľkou otvorenou triediacou plochou a mimoriadne veľkým triediacím výkonom.

Harfa D - sito s rovným drôtom

ISEVIER - sito s rovným drôtom

Harfa D sa skladá z rovných drôtov, ktoré sú položené vedľa seba a jednotlivé drôty sú spevnené iba polyuretanovou väzbou. Vzniká tým štrbina ktorej dĺžka závisí na vzdialenosti priečnej väzby. Vzdialenosť PU väzieb je variabilná a je upravovaná pre konkrétny triedič (nosníky) a triedený materiál.

Tieto harfy sa vyznačujú vysokým triediacim výkonom a dlhou životnosťou.

© 2005 - 2011   Unitrade Bratislava
webdizajn: hypertext.sk